header

Welkom bij BPV ‘t Gooi

Vereniging van Bechterew Patiënten ’t Gooi

Onderzoek

Onderzoek effect kuren
Voor het onderzoek van de Universiteit van Maastricht, door prof. S. van der Linden en drs A. van Tubergen, werd onze vereniging uitgenodigd mee te doen. De leden die mee wilden werken, zijn uitgebreid onderzocht en gemeten. Na een loting zijn in april 1999 drie groepen geformeerd. Een groep volgde drie weken een oefenprogramma en een kuurprogramma (thermaalbad) in Arcen. Een tweede groep volgde hetzelfde oefenprogramma en een kuurprogramma (Gasteiner Heilstollen = grotten met radon) in Oostenrijk. De derde groep, de controlegroep, volgde drie weken een thuisprogramma.
De gegevens werden verwerkt en de uitkomsten gepresenteerd. De therapie in de Gasteiner Heilstollen blijkt de beste en duurzaamste effecten te hebben. Meer informatie over dit onderzoek vindt u op www.spa-therapy.info Inmiddels wordt gepoogd meer verzekeraars van het belang te overtuigen, waardoor de therapie mogelijk (deels) door meer verzekeraars vergoed gaat worden.

Kuurreis naar de Gasteiner Heilstollen
Naar aanleiding van bovengenoemd onderzoek worden jaarlijks kuurreizen georganiseerd naar Oostenrijk, met een uitgebreid en gevarieerd therapie-programma. Voor informatie kunt u bellen naar Nico Wolter (045 5452696) of Mariëlle Beynsberger (047 5496252). Of u stuurt een e-mail naar reha.tours@tiscali.nl.
De kuur bestaat uit therapie in de Gasteiner Heilstollen (grotten met radon), hydrotherapie, groepstherapie en sport. Deze kuurreis is het resultaat van de positieve bevindingen van het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van kuren.

ReumaNederland

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door ReumaNederland logo reumafonds

Aantal Site Bezoekers

Colofon

Voorzitter:
Anton Stomphorst Secretaris:
Annemarie Jungerling-Morel Penningmeester:
Lucia van Kouwen Algemeen bestuurslid:
Belinda Offerman
Maria Horst

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40517723.

Reuma beweegquiz

Logo Reumaquiz