header

Welkom bij BPV ‘t Gooi

Vereniging van Bechterew Patiënten ’t Gooi

Inschrijfformulier

Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de Bechterew-oefengroep en tevens als lid van de vereniging.

Wij maken u er op attent dat het oefenen plaatsvindt onder eigen verantwoordelijkheid. U bent zelf aansprakelijk voor schade aan u zelf, het materiaal of verlies van spullen.

De kosten voor lidmaatschap en deelname bedragen € 220 per jaar en zijn als volgt te specificeren:

lidmaatschap van de vereniging

€ 20

kosten deelname oefengroep

€ 200

totaal per jaar

€ 220


De kosten voor het lidmaatschap dient u ineens te betalen; de kosten voor deelname aan de oefengroep kunt u eventueel per half jaar afrekenen.
Betaling dient te geschieden binnen drie weken na ontvangst van de rekening.
Bij betaling per halfjaar dient het over het tweede half jaar verschuldigde bedrag uiterlijk op 1 juli te zijn betaald.

Upload hier uw verklaring van reumatoloog/arts:

(pfd, jpg, doc of docx bestand)

Reumafonds

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door het Reuma Fonds logo reumafonds

Colofon

Voorzitter:
Anton Stomphorst Secretaris:
Annemarie Jungerling-Morel Penningmeester:
Lucia van Kouwen Algemeen bestuurslid:
Belinda Offerman
Maria Horst

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40517723.

Reuma beweegquiz

Logo Reumaquiz